Offshore vind: Hva er neste trekk?

Velferd bygget på grønn industri er min visjon for Norge. Det kan oppnås ved å satse på offshore vind som en næring vi kan levere varer og tjenester til.

Oljefondet kan bli investor i offshore vind. Her fra danske Middelgrunden.

Våre støttespillere