Ny klimadagsorden

Tilliten til at de politiske myndigheter makter å løse klimaproblemet, er borte. Manges blikk retter seg mot domstolene.

Våre støttespillere