Norsk oljepolitikk trenger en overhaling

Paris-avtalen har ført til usikkerhet om den fremtidige verdien av norsk olje og gass. For å unngå store feilinvesteringer bør vi avlyse 24. konsesjonsrunde og ha en full gjennomgang av norsk oljepolitikk.

Skal Norge ha troverdighet i klimapolitikken må Norsk oljepolitikk legge til grunn at Parisavtalen overholdes, skriver artikkelforfatteren.