Norsk oljepolitikk er utgått på dato

Norsk oljepolitikk er utgått på dato. Den bygger på et sett forutsetninger som alle er i ferd med å briste. Det trengs oppdatering.

Aasta Hansteen (illustrasjon: Statoil)

Våre støttespillere