Norsk energiforskning viser vei

Veien til et klimavennlig energisystem er ikke en smal sti, men et retningsvalg der vi må klare å ha mange tanker i hodet samtidig.

Hvordan kan norsk gass bli en del av løsningen for utfasing av klimagassutslipp i Europa? Artikkelforfatterne utdyper sitt forslag. Bildet viser mottaksanlegg for norsk gass fra Europipe-rørledningen i Dornum, Tyskland. (Foto: Gassco)