Norge trenger en ny tverrpolitisk klimavisjon

Ledende politikere fra alle partier bør sette seg ned og lage en ny tverrpolitisk klimavisjon for Norge.

Våre støttespillere