Norge trenger en klimatilpasningsminister

Norge er ikke godt nok forberedt på ekstremvær. Like bekymringsverdig er det at det ikke foreligger noen nasjonal plan for hvordan vi skal bli det. Norge trenger nå en klimatilpasningsminister.

Jølster 30. juli 2019: Flomskred sannsynligvis utløst av utglidning et stykke opp i fjellsiden.(Foto: NVE)

Våre støttespillere