Norge overforbruker ressurser – overgang til sirkulærøkonomi er løsningen

Norge har et av de høyeste forbrukene i verden. Vårt samfunn er kun 2,4 prosent sirkulært. Enorme ressursuttak, høye utslipp og avfall kan reduseres kraftig gjennom tilrettelegging og omstilling til sirkulærøkonomi.

norge_fra_oven

Hvordan kan vi gå fra en bruk- og kastøkonomi til en sirkulær økonomi? Hvordan tilbakeføre ressurser til kretsløpet? Bilde fra Sørfjorden i Hardanger.