Norge kan vise vei – Money talks!

Hvis Norge gjennom Oljefondet går foran for å vri investeringene i klimavennlig retning vil det ha betydning i seg selv, men også fordi andre vil komme etter.

Bilde_khalvorsen_ek
Kristin Halvorsen (foto: Cicero)