Nasjonal ramme for mer vindkraft?

Vindmøllene er i ferd med å få sitt gjennombrudd i Norge. Men det er ikke sikkert taktskiftet representerer en ny normaltilstand.

Hvor kan det bygges mer vindkraft i Norge? Her fra Smøla vindkraftverk,.

Våre støttespillere