Motstrøms strømlov?

Når myndighet flyttes fra det nasjonale til det europeiske nivået er det ikke nødvendigvis EU som får makta. «Mot normalt» får Norge større innflytelse på ny EU-lovgivning for kraftsektoren.