Motstand mot klimaomstilling: Overraskende lite informert fra Wanvik og Haarstad

Både internasjonalt og nasjonalt er det gjort en rekke kvantitative og kvalitative studier hvor folkets og velgernes holdninger til klimaomstilling undersøkes.