Misforståelser om smart energibruk og klimapolitikk

Eigil Knutsen og Ap ser ikke helheten i klimapolitikken: Vi trenger både energieffektivisering, ny kraft og kvotemarked.

Finnfjord smelteverk i Troms har redusert energiforbruket med 40 prosent. (foto: finnfjord.no)