Mer sirkulær finans krever kompetanse og politisk handlekraft

EU lager kriterier for sirkulær økonomi som et av de seks miljømålene i taksonomien. Mye tyder på at Norge ikke er posisjonert for utviklingen av regelverket i EU, skriver Nanna Ringstad og Alexander Christiansen.

Portrettbilde av Nanna Ringstad og Alexander Christiansen sammen
Finansnæringen har en viktig rolle for å påvirke samfunnsutviklingen og overgangen til en mer sirkulær økonomi, skriver artikkelforfatterne Nanna Ringstad og Alexander Christiansen.