Mardøla for andre gang

Det grønne skiftet og vannforvaltningen blir illusorisk når regjeringen ikke klarer å pålegge minstevannføring i et ikonisk, men tørrlagt, laksevassdrag.

mardoela_ill
Den tørrlagte elva Aura i Møre og Romsdal. (Foto: Kirsti Fagerslett)