Mål, måling og mening

Det er skuffende og underlig at regjeringens melding om avfall og sirkulær økonomi ikke legger mer vekt på å måle effekt og resultat.