Look to Norway – Klimasøksmål i klimaendringane sin tidsperiode

Oljefondet gjer Noreg svært utsett for framtidige klimasøksmål. For å redusere sjansane for tap bør norske myndigheiter setje fondet i arbeid for raskare energiomstilling og klimatilpasning.

Maldives-oilfundI-II
SØKSMÅLSRISIKO: Vi vil framover sjå små aktørar i samfunnslivet, som kommunar, små bedrifter, foreiningar og einskildpersonar, gå til søksmål for den skade dei lid på grunn av klimaendringar. Noreg med sitt store “oljefond” må vere førebudd, skriv artikkelforfattarane.