Lands bidrag til global oppvarming

Hvilke land har bidratt mest og minst til global oppvarming? Det finnes ikke ett enkelt og riktig svar. Bidrag og rangeringer avhenger av hvilke verdivalg man gjør når man utfører beregningene.

Hvordan beregner man historisk ansvar for klimaendringer? I en ny studie fra CICERO ser man at det ikke finnes et fasitsvar på spørsmålet om hvor mye hvert land har bidratt til global oppvarming.

Våre støttespillere