Lågare skatt kan gi betre flaumvern

– Forsking viser at regulering av vassdrag har forhindra flaumar. Lågare skatt på vasskraft vil utløysa nye tiltak mot flaum i regulerte vassdrag, skriv Olav Osvoll i BKK.

Grøndalsvatnet i Voss kommune er eit av magasina som gir vatn til Evanger kraftverk. I regulerte vassdrag kan ein dempa flaumtoppane ved å tappa vatn i tida før kraftig nedbør, og samla vatnet i magasinet når det regner som verst. (Foto: BKK)

Våre støttespillere