Ladekaos mot 2025?

Når over en million elbiler kjører på norske veier i 2025, stiller det helt nye krav til infrastrukturen i samfunnet. Hva må endres for å hindre ladekaos i årene som kommer?

ladekart
Utsnitt av Norsk elbilforenings ladekart. Vil det være nok lademuligheter i 2025? (ill: ladekart.elbil.no/map)