Kvotesystemet trugar norsk industri

Det europeiske systemet for klimakvotar kan i sin ytste konsekvens føre til ei avindustrialisering av Noreg. Vi må kompensere ved å satse offensivt på tiltak som stimulerer til teknologiutvikling.

Norsk industri: Elkems fabrikk i Salten produserer bl.a. silisium og mikrosilika. (Foto: Elkem)

Våre støttespillere