Kull, gass eller oljesand til barnebarna?

Fra et klimasynspunkt er det vanskelig å finne støtte for Statoils kampanjepåstand.