Krafteksport en dårlig forretningside

Å eksportere vannkraft til Europa er ikke bare en dårlig forretningside. Det er også å dra teppet vekk under beina fra kommende generasjoner av verdiskapende norske innbyggere og bedrifter.

blåsjø_ek_forside
Blåsjø reservoar i Ryfylke og Setesdal (foto: Statkraft)