Klimavirkninger av produksjon og bruk av naturgass

Klimaeffekten ved bruk av naturgass er fortsatt usikker. Det er imidlertid klart at utslipp av klimagasser fra alle typer fossilt brensel er så store at produksjon og bruk, også av naturgass, må reduseres og erstattes av fornybar energi så raskt som mulig.

EuropipeII

Hva er klimaeffekten av gassproduksjon og -bruk? Bildet viser Europipe II-rørledningen, som transporterer gass fra Kårstø til Dornum i Tyskland.