Klimasøksmålet: For mye eller for lite demokrati?

Mer demokrati er veien for å finne løsninger på klimaproblemet. Domstolers inngripen kan både styrke og svekke den demokratiske prosessen.