Klimarisiko: Kan svak klimapolitikk føre til økonomisk krakk?

Klimakrisen eskalerer, men politikk som kutter utslipp uteblir. Er det fare for brå korreksjoner – og til og med krakk – i klimaendringenes og energiomstillingens tid?

Edvard-Grieg_Norsk-olje-og-gass_by-sa
Klimarisiko: God, kunnskapsbasert risikostyring kan forhindre brå og kostbare korreksjoner i finansmarkedene. Så hva skjer med den finansielle stabiliteten vi er så avhengige av om både politikere, næringsliv og investorer litt for lenge grovt undervurderer behovet for å fase ut den forurensende oljen?