Klimapolitikken og 2021-valget: Fordeler og ulemper skal fordeles

Partiene må utvikle klimapolitikk som folk flest oppfatter som rettferdig. Bompengeopprøret foran lokalvalget i 2019 viste hvilken sprengkraft som ligger i spørsmålet om rettferdig fordeling.

Rødts forslag til CO2-avgift med klimarabatt vil gi lettelser til lavinntektsgrupper og i distriktene – ikke Tesla-kjørende hytteeiere i storbyene.

Våre støttespillere