Klimaplan i skyggenes dal

Stortingsmeldingen om «Langsiktig verdiskapning av norske energiressurser» må inkludere solkraft på en slik måte at man kan bygge videre på det som allerede er Norges nest største fornybareksport.

default
Solkraft på bygg er en enkel, konfliktfri og rimelig kilde til økt grønn kraftproduksjon. Her illustrert ved Norges kanskje mest miljøvennlige bygg, ZEB Flexible Lab på NTNU. Solkraft burde derfor vært en integrert del av regjeringens klimaplan og den kommende stortingsmeldingen «Langsiktig verdiskapning av norske energiressurser». (Foto: Solcellespesialisten)