Klimameldingen: Noe å bygge på, men usikker virkning

Regjeringens klimamelding må følges opp ved hver eneste budsjettbehandling.