Norsk klimalov: Regjeringen glemte det viktigste

Det er egentlig en veldig god nyhet at regjeringen har lagt fram sitt første utkast til en norsk klimalov. Men når lovutkastet mangler både ambisjoner og forpliktelser, gjenstår det en god del arbeid før vi kan slippe jubelen løs.