Klimakrisen og togradersmålet

De siste rapportene om klimakrisen viser med all tydelighet: Mulighetene vi har til å begrense den globale oppvarmingen til to grader svekkes i hurtig tempo.