Klimakrisa er på alvor. Derfor vil MDG klage den norske oljeskattepakka inn for ESA

Skatteletten oljenæringen fikk i koronakrisen, bryter med Norges avtale med EU om å avstå fra ulovlig statsstøtte.

Skattelettelsene til oljenæringen var over grensen for hva som var klokt eller nødvendig for å redde arbeidsplasser fra koronasituasjonen, skriver artikkelforfatterne. Her fra Njord-feltet. (Foto: Thomas Sola, Equinor)

Våre støttespillere