Klimaforskere og politikk: En betimelig debatt

Forskere har ansvar for å opplyse folk flest om den tvingende nødvendighet det er å komme over til et karbonnøytralt samfunn på kort tid.