Klima: Tid for ny strategi

Alt fossilt brennstoff som utvinnes vil bli brukt. I stedet for et tak på utslipp trenger vi et tak på retten til utvinning.