Klima som økonomisk risiko

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene overgangen til nullutslippssamfunnet representerer. Svært mange sektorer vil bli berørt.

Klimarisiko: Alle verdikjeder innen fossil energi blir påvirket under overgangen til lavutslippssamfunnet. Det kan bli mindre olje å frakte. (Foto: Savage Tankers/Statoil/craypicts@verizon.net)

Våre støttespillere