Klima og norsk oljeutvinning

Tre utfordringer til norsk oljepolitikk.