Kinas nye femårsplan: tiltak, aktører og utfordringer

Kinesisk klimapolitikk blir stadig mer ambisiøs, og den nye femårsplanen (2016-2020) stiller på flere områder både mer konkrete og strengere krav. Spørsmålet er om Kina klarer å forene målet om grønn utvikling med målet om fortsatt sterk økonomisk vekst.

12th_National_People’s_Congress_

Kinas nasjonale folkekongress i Beijing. (foto: Dong Fang/Wikimedia Commons)