Karbonavgift til fordeling – nok en teoretisk skrivebordsøvelse

Karbonavgift til fordeling vil raskt bli et lappeteppe av unntak og modifikasjoner når modellen møter den politiske virkeligheten.

Karbonavgift til fordeling vil ikke bidra til atferdsendring der det ikke eksisterer alternativer – som i spredtbygde strøk med dårlig utbygd kollektivtrafikk, skriver artikkelforfatteren.

Våre støttespillere