Kan vindkraft-debatten komme inn på et bedre spor?

Full stopp for ny vindkraft kan bli resultatet hvis politikken – og debatten – ikke kommer inn på mer konstruktive spor. Det vil være et dårlig utfall når Norge skal mot nullutslipp og bygge ny industri.

Vindkraft innebærer naturinngrep. Å identifisere områder der vindkraft kan bygges ut uten tap av store naturverdier blir avgjørende fremover. Bildet er fra Fosen. Foto: Ole Martin Wold)

Våre støttespillere