Kan Paris-avtalen nås? Status og utsikter for klimapolitikken i EU, Kina og USA

Verden må raskt gå fra målsetninger til gjennomføring i klimapolitikken. Utsiktene ser lysere ut enn på lenge med Biden i Det hvite hus, EUs Green Deal og Kinas mål om netto-null utslipp innen 2060, skriver fire forskere fra FNI og NUPI.

collage_usa_kina_eu
Kan USA, Kina og EU drive frem Paris-avtalen? Foto president Joe Biden: Christopher Dilts. CC:by-nc-sa. President Xi Jinping, president i Det europeiske råd Charles Michel og president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen: EC Audiovisual Service.