Kan klimapolitikken være forgjeves?

Norge bruker betydelige ressurser på klimatiltak som Kyoto-avtalen og klimaforliket. Men nytter det?

Våre støttespillere