Kan byene bli solkraftverk?

Byer kan gå fra å være energi­sluk til å bli «kraft­verk» som produ­serer sin egen energi, skriver Harald N. Røstvik.

Bygninger Cyprus International University
Flere universitet profilerer seg nå for det grønne skiftet. Cyprus International University har utviklet campus til å bli et fornybar energi-laboratorium, og studenttallet øker. Engineering-fakultetets nybygg (2019) er energiselvforsynt med solfasader og naturlig ventilasjon (sorte «solar chimneys» på taket). Arkitekt: Saffet Kaya design Ltd, London. Energisystem design: Harald N. Røstvik. (Foto: Privat/HNR.)