Iskanten, oljeskatten og grønn omstart

Oljenæringen fikk det som den ville med iskanten. Oljenæringen bør ikke få det som den vil med oljeskatten. Kreftene må settes inn for grønn omstart.

Illustrasjonen er hentet fra Climate Action Tracker, som akkurat har laget et notat med anbefalinger for hva land bør/ikke bør gjøre når krisepakker skal designes i lys av koronakrisen.

Våre støttespillere