Investeringer i et grønt skifte

Norge skal kutte 40 prosent av klimagassutslippene og legge til rette for grønn omstilling i økonomien. Investeringsbehovet er stort – å la forsikringsselskaper investere i kraftnett kan være en del av løsningen.

statnett_10_
Forsikringsselskaper bør i større grad få investere i norske kraftnett, mener artikkelforfatteren (foto: Statnett).