IKT og digitalisering som klimaløsning

Digitaliseringen er kalt «Den nye oljen». Stordata for smarte byer og digitale løsninger for transport kan gi viktig klimaeffekt både lokalt og globalt.

Alternativer til trafikklys: Illustrasjon fra et MIT-prosjekt om trafikkregulering når selvkjørende biler proppfulle av sensorer dominerer trafikken. Kjøretøyene tildeles «slots» ved passering av krysset.

Våre støttespillere