Ikke gjør som Frp sier

Norge må ikke finne på å regne karbonopptak i skog og natur på den måten Fremskrittspartiet foreslår. Karbonlagringen i naturen er viktig for klimaet, men kan ikke erstatte kutt i fossile utslipp.

blandingsskog_toten
Karbonlagrene i skogsjorda er en stor X-faktor i klimaregnestykkene, skriver artikkelforfatteren. Her blandingsskog på Grythe-platået på Toten.