I takt med Europa

Viktige veivalg for Norge som energinasjon: Å satse ensidig på gass innebærer stor risiko når Europa rydder vekk klimautslippene i kraftsektoren. Norge må derfor søke bredere energipartnerskap med Tyskland og Storbritannia.