Hydrogen fra gass: En kostnadseffektiv vei for Europa

Equinor mener Europa trenger lavutslippsløsninger som hydrogen basert på naturgass med karbonfangst og -lagring – i tillegg til vind, sol og batteriløsninger.

Her taues Aasta Hansteen-plattformen fra Stord i april 2018. Equinor mener hydrogen fra gass med CCS vil være en kostnadseffektiv vei for Europa. (Foto: Olaf Nagelhus, Woldcam, Statoil)

Våre støttespillere