Hvorfor så mange menn er sinte på Greta Thunberg

I den nye klimabevegelsen ser konservative menn utakknemlige, respektløse ungdommer med klimakrav som truer enkeltmenneskets frihet. Dette rører ved grunnleggende verdier hos denne gruppen – og fremprovoserer sterke følelser.

1280px-Greta_Thunberg_01
Forskning på sammenhengen mellom moralske verdier og politisk ståsted kan bidra til kunnskap om hvorfor enkelte grupper blir så provosert av Greta Thunberg og hennes tilhengere, skriver artikkelforfatteren.