Hvorfor så mange menn er sinte på Greta Thunberg

I den nye klimabevegelsen ser konservative menn utakknemlige, respektløse ungdommer med klimakrav som truer enkeltmenneskets frihet. Dette rører ved grunnleggende verdier hos denne gruppen – og fremprovoserer sterke følelser.

Forskning på sammenhengen mellom moralske verdier og politisk ståsted kan bidra til kunnskap om hvorfor enkelte grupper blir så provosert av Greta Thunberg og hennes tilhengere, skriver artikkelforfatteren.