Hva skal vi tro om mulighetene for å klare klimamålet på 1,5 grader?

Finsk-tysk scenario forutsetter utslippskutt i en fart Europa ikke er i nærheten av å klare.